LED ŽIVOT A Charlieplexing

July 28, 2023 0 By evfwr

Včera sme predstavovali [Andrew] Orientácia Aware Camera. Chceme zdôrazniť ďalší z jeho projektov: LED LIFE. Je to 6 × 5 LED MATRIXA ROZHNUTIE ROKUJÚCEHO HRA ŽIVOLA. Použil nízky výkon MSP430 ako naše e-papierové hodiny. Najlepšou časťou zápisu je jeho vysvetlenie, ako charlieplexné práce. Microcontroller GPIO Pins všeobecne majú tri možné stavy: výstup vysoký, výstup nízky a vstup. To v kombinácii so smerovými vedenými LED diódami a niektorými tvorivými vedeniami znamená, že môžete spustiť veľkú matricu individuálne adresovateľných LED diódy s niekoľkými io pinmi. Namiesto toho, aby ste prevrátili io pins na a vypnutý, zmeňte ich priradený stav. Pozrite sa na [Andrew] miesto pre niektoré skvelé ilustrácie, ako systém funguje. Video jeho LED LIFE LIFE je vložené nižšie.